Inloggen

Inloggen voor beheer www.stylecherries.com

Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!

You must either be invited by one of our team member or request an invitation by contacting us via contact page.

Note: If you are the admin and want to display the register form here, log in to your dashboard, and go to Settings > General and click "Anyone can register".

STYLECHERRIES STYLECHERRIES STYLECHERRIES STYLECHERRIES STYLECHERRIES STYLECHERRIES STYLECHERRIES STYLECHERRIES STYLECHERRIES

Home > Inspirerende vrouwen > Vrouw met een missie: Astrid Schutte

Vrouw met een missie: Astrid Schutte

Verbinden met verhalen

Astrid kijkt me steeds nadenkend en oplettend aan vanachter haar grappige bril voordat ze met een antwoord komt. De antwoorden die ze geeft zijn zorgvuldig geformuleerd. Astrid houdt niet van nietszeggende zinnen en wollige taal. Dat is ook niet zo verbazingwekkend als je haar missie kent: verbinden met verhalen.

.

Waterval van management speak

Schets: het pand van een multinational. Grote marmeren entree. In een enorme kamer de topman. Het bureau helemaal achterin. Secondelang staat ze bij zijn bureau voor hij opkijkt van zijn schrijfwerk. Astrid interviewt deze man over de transformatie van zijn bedrijf, waarbij de business units zullen samen gaan opereren vanuit de vraag van de klant. Wat in dit interview gebeurt, merkt ze ook in andere gesprekken. Gesprekken met een hoge glazigheidsfactor. Veel abstracte ‘management speak’, waarbij ze veel moeite moet doen om de mens achter alle abstracte woorden te vinden.

In haar beginjaren als journalist dacht ze nog dat het aan haarzelf lag wanneer ze de ander niet begreep. Dit beeld verandert in de loop der jaren naar: ‘Weet de ander eigenlijk wel waar hij het over heeft?’

.

Tomeloos praten zonder gevoel van contact

Inmiddels begin 40 begint Astrid zich af te vragen: ‘waar gaat het nou eigenlijk over in het leven?’. Ze gaat naar een boeddhistisch klooster in Engeland om na te denken. In dit klooster merkt ze hoe hoog de kwaliteit van de gesprekken is. Er zijn weinig woorden nodig om de ander te begrijpen. Een openbaring voor Astrid. Zij heeft de ervaring dat journalisten tomeloos kunnen praten zonder een echt gevoel van contact. Kort daarna gaat ze een week ‘de hei op’. Ze ontdekt dat ‘spelen’ even belangrijk voor haar is als ademen.

Spelen, vanuit een innerlijke behoefte om de wereld te ontdekken en begrijpen hoort bij mensen, schreef Huizinga al in zijn boek ‘Homo Ludens’.

.

Spelen met verhalen

Twee weken later. Najaar 2004. In de trein, uitkijkend op een wei met grazende koeien, weet Astrid het zeker. Ze wil met verhalen aan de slag. Verhalen zijn voor haar de praktische vertaling van spelen.

Astrid schrijft de roman ‘De economie van de aanraking’ Ze ervaart dat deze roman haar laat groeien. Maar ze merkt ook dat  fictie schrijven betekent dat ze zich afsluit van de buitenwereld. Als enige doel voelt dat niet goed. Ze wil directer iets betekenen voor de maatschappij: ‘Hoe kan ik ertoe bijdragen dat men elkaar begrijpt?’

Om deze missie vorm te geven, richt Astrid haar bedrijf StoryVentures op. StoryVentures helpt organisaties helder te communiceren door gebruik te maken van verhalende technieken. Leiders die hun authentieke verhalen hebben opgeofferd aan abstracte beleids- en organisatietaal en merken dat zij hiermee juist afstand creëren, komen zo weer terug op het pad van heldere communicatie. En terug op het pad van het creëren van verbinding. Astrid: ‘Met een goed verhaal bind je mensen aan je zaak. Want als je het goed vertelt, herkennen ze in jouw verhaal hun eigen verhaal, doelen of drijfveren en gaan ze meedoen’.

.

Verhalen om de werkelijkheid te begrijpen  

Astrid vertelt: ‘Veel leiders brengen hun boodschap op een rationele en afstandelijke manier over. Leiders zijn vaak hooggeschoold en hebben tijdens hun opleiding geleerd dat abstractie en rationaliteit ‘beter’ zijn dan emotie. Wij mensen hebben echter een probleem: ons brein verwerkt informatie die op een afstandelijke manier gepresenteerd wordt, niet goed. Onze hersenen houden van verhalen’.  Leiders leren om met verhalen aan te sluiten bij de wereld van de ander en thema’s aan te snijden waar het echt om gaat.

.

Doorbreken van taalrituelen

Situatie: je bent vrouw en maakt onderdeel uit van het management team, dat verder uit mannen bestaat. Je maakt in een vergadering een in jouw ogen belangrijke opmerking. Een reactie blijft uit. Een half uur later maakt je collega, een man, een opmerking. Hij oogst bijval. Herkenbaar?

Astrid leert me dat dit gaat over taalrituelen. Wat je aan de orde stelt en hoe je dat doet, is onderhevig aan ongeschreven regels. Taalrituelen zijn soms moeilijk te doorgronden, maar o zo bepalend voor het gesprek dat gevoerd wordt.

Astrid geeft een voorbeeld: ‘Het gebruik van management speak is zo’n taalritueel. Als je in het MT zit ‘mag’ je niet zeggen: ‘Ik heb een voorstel gemaakt. Daarin staan vijf regels die zorgen dat we geen domme fouten meer maken met de verzending van onze spullen’. Nee, je moet zeggen: ‘Onze task force heeft een strategisch beleidplan ontwikkeld om de challenge uit het kwaliteitsrapport pro-actief te tackelen’.

Storytelling dwingt om concreet en specifiek te worden. Op deze manier worden taalrituelen doorbroken en kom je weer terug bij de herkenbare werkelijkheid van mensen.

.

Werk ik wel bij het goede bedrijf?

Astrid verzorgt, samen met presentatiedeskundige Carin Tiggeloven, de masterclass ‘Storytelling en leiderschap’. Aan deze masterclass nemen zowel mannen als vrouwen deel. De rode draad: uit de verhalen die je raken worden de onderliggende terugkerende thema’s gehaald. Deze verbind je met wat je wil bereiken.

Astrid heeft de ervaring dat dit vaak werkt als een spiegel. Astrid: ‘Door deze oefening worden mensen geconfronteerd met de vraag: ‘Werk ik wel bij het bedrijf waar ik aan mijn drijfveren kan werken? Het delen van de verhalen maakt heel veel los!’

.

Blijven spelen

Met Storyventures helpt Astrid leiders hun verhalen te vertellen. Zo draagt zij bij aan heldere communicatie. Ook daarnaast blijft ze spelen met verhalen. Haar nieuwste project is ‘Slimme meid’. Dit boek is  een zoektocht naar hoe vrouwen van haar generatie vrouw geworden zijn. Een heel persoonlijke zoektocht. Astrid heeft ervaren dat haar moeder, zoals veel vrouwen van diezelfde generatie, geen leidspersoon kon zijn voor haar als dochter. Astrid onderzoekt via haar eigen levensweg hoe vrouwen zich manifesteren in een wereld die twee kanten van ze wil zien: de stoere en de vrouwelijke kant.

.

Meer over Astrid Schutte

http://storyventures.wordpress.com

Boek: Echte leiders hebben een goed verhaal – storytelling voor persoonlijk leiderschap. (Haystack, 2012).

Eerder schreef Astrid: Corporate Stories – verwoorden, vertellen, verankeren. (Kluwer, 2007, i.s.m. Theo Hendriks).

.

Interview door Angelique Philipsen

.

astrid-pisa-bril-zeergroot

One Comment

  1. Maartje Zegt:

    Leuk verhaal!

Trackbacks for this post

  1. Vrouw met een missie | StoryVentures - [...] Dit interview verscheen op 13 maart 2013 op Stylecherries [...]

Leave a Comment